Acasa

Trimite fotografiile personale pe tema propusa, insotite de numele tau, la adresa: luminisiflori@yahoo.com

Cele mai reusite cadre vor fi postate in galeriile site-urilor:www.asociatiadobrovat.ro si www.expeditionari.stef.ro

 

Romania prinde radacini – 30.04.2011

 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-TURISTICA DOBROVĂŢ a participat la actiune “Romania prinde radacini” sambata 30 aprilie 2011. Galerie foto !

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Asociaţia de Dezvoltare Economico-Turistică Dobrovăţ

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-TURISTICA DOBROVĂŢ este constituită ca persoană juridică română de drept privat, non profit, şi ca organizaţie apolitică, neguvernamentală şi fără scop patrimonial, autorizată prin HOTĂRÂREA nr.179 din 01/08/2005 a Judecătoriei Iaşi.

Misiune

 Recunoaşterea Asociaţiei ca reprezentant al intereselor culturale, turistice şi economice ale zonei de către organele administrative publice locale, judeţene şi naţionale. 

 

Scop

 1. Promovarea şi dezvoltarea turismului în zona Dobrovăţ, promovarea zonei în ţară şi străinătate
 2. Iniţierea, realizarea şi participarea la proiecte în domeniul turistic, cultural şi economic în arealul zonei
 3. Susţinerea intereselor membrilor săi în scopuri economico-turistice, protecţia şi ocrotirea mediului
 4. Dezvoltarea din punct de vedere economic a zonei Dobrovăt, calificarea, recalificarea forţei de muncă în vederea acoperirii într-un număr mare a viitoarelor obiective turistice şi economice
 5. Promovarea includerii sociale a grupurilor defavorizate şi acordarea de sprijin prin consultanţă sau intervenţie directă
 6. Promovarea de programe şi proiecte care să ducă la înfiinţarea de noi IMM-uri şi la susţinerea celor existente
 7. Identificarea resurselor economice, naturale, culturale şi turistice ale zonei, precum şi a posibilităţilor de promovare ale acestora
 8. Elaborarea de studii şi analize pe domeniile de interes turistic, economic şi istorico-cultural.

Principalele Directii de Actiune

 1. Realizarea de parteneriate publice/private cu Organele administraţiei publice locale, judeţene, naţionale şi internaţionale, cu societăţi comerciale, instituţii, organizaţii neguvernamentale.
 2. Atragerea de programe şi finanţări care să îmbunătăţească infrastructura în zona, ducând astfel la creşterea calitativă şi cantitativă a turismului în această zonă.
 3. Organizarea unor cursuri de instruire, calificare şi perfecţionare a personalului din turism, şi alte meserii specifice zonei, tradiţionale.
 4. Elaborarea unei strategii privind promovarea şi dezvoltarea turismului în zona Dobrovăt.
 5. Realizarea, editarea şi difuzarea de publicaţii periodice sau ocazionale şi alte materiale de informare şi documentare scrise, audio, video, sau electronice, monografii, hărţi şi alte materiale de popularizare a zonei şi a arealului Dobrovăţ.
 6. Organizarea de manifestări culturale, economico-turistice, festivaluri, târguri, expoziţii, tabere, expediţii documentare de cercetare.
 7. Formarea de grupuri şi alte structuri organizatorice care să-i ajute pe cetăţeni să ocrotească mediul înconjurător, flora şi fauna prin acţiuni de ecologizare a zonei turistice, de conservare şi perpetuare a valorilor istorico-culturale ale zonei Dobrovăţ.
 8. Promovează şi susţine proiecte de acte normative de interes local, judeţean sau naţionalOrice alte activităţi de natură să ducă la îndeplinirea obiectivelor şi atingerea scopului.