Strategie

Strategie

Scopul Asociatiei este de a sprijini dezvoltarea turistica si culturala a zonei Dobrovat, in vederea promovarii unei activitati turistice durabile si eficiente care sa puna in valoare potentialul turisric si uman din aceasta zona.

Pentru atingerea scopului propus se au in vedere urmatoarele directii:

 1. Sustinerea unor proiecte de dezvoltare si cooperare in domeniul turistic, urmarirea crearii unor noi locuri de munca
 2. Promovarea in cadrul promagramelor turistice a potentialului local si conlucrarea cu factori din domeniul administratiei locale, culturii, sportului, invatamantului, pentru valorificarea mestesugurilor traditionale;
 3. Reprezentarea intereselor Asociatiei in relatiile cu autoritatile locale si centrale in vederea dezvoltarii si implementarii programelor propuse.
 4. Cooptarea reprezentantilor autoritatilor locale si mass media ca membrii ai asociatiei si implicarea acestora in popularizarea initiativelor.
 5. Conlucrarea cu organele locale sau centrale, prestatorii de servicii turistice, interesate in valorificarea potentialului turistic si uman din zona Dobrovat.
 6. Consultanta si sprijin in vederea functionarii in deplina legalitate a unitatilor din turism. In acest sens Asociatia asigura asistenta de specialitate si informatii privind legislatia in domeniu.
 7. Atragerea de fonduri banesti prin colecte publice, donatii, sponsorizari, contributii, subventii de la persoane de drept public si din participari la diverse programe cu finantari interne si externe.

PROPUNERI PROIECTE

 • Studierea zonei din punct de vedere a extinderii potentialului turistic (etnofolcloric).
 • Organizarea de tabere tematice (pictura, turistico-ecologica)
 • Infiintare Atelier Mestesugaresc
Plan de activitate 2008 – 2013

 Scopul Asociatiei este de a sprijini dezvoltarea turistica si culturala a zonei Dobrovat, in vederea promovarii unei activitati turistice durabile si eficiente care sa puna in valoare potentialul turisric si uman din aceasta zona.

Pentru atingerea scopului propus se au in vedere urmatoarele directii:

 1. Sustinerea unor proiecte de dezvoltare si cooperare in domeniul turistic, urmarirea crearii unor noi locuri de munca, calificarea lucratorilor din turism, sprijinirea micilor intreprinzatori din turism.
 2. Promovarea in cadrul promagramelor turistice a potentialului local si conlucrarea cu factori din domeniul administratiei, culturii, sportului, invatamantului, pentru valorificarea mestesugurilor traditionale, organizarea de targuri cu vanzare si expozitii.
 3. Colaborarea cu factorii de resort (ministere, administratii centrale si locale) pentru crearea unei infrastructuri turistice corespunzatoare si conforma cerintelor turismului intern si international.
 4. Reprezentarea intereselor Asociatiei in relatiile cu autoritatile locale, centrale si internationale, in vederea dezvoltarii si implementarii programelor propuse.
 5. Cooptarea reprezentantilor autoritatilor locale si mass media ca membrii ai asociatiei si implicarea acestora in popularizarea initiativelor.
 6. Conlucrarea cu organele locale sau centrale, prestatorii de servicii turistice, organisme internationale interesate in valorificarea potentialului turistic si uman din zona Dobrovat.
 7. Conservarea, refacerea si protectia mediului inconjurator, protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, organizarea de actiuni de ecologizare a zonelor turistice si de cunoastere a traditiilor culturale specifice.
 8. Crearea unor centre si puncte de informare turistica.
 9. Editarea periodica a unor materiale de promovare, informative si de specialitate, care vor fi, dupa caz, distribuite gratuit sau contra cost.
 10. Organizarea de conferinte, colocvii, simpozioane si cursuri de formare si specializare in domeniul turismului.
 11. Consultanta si sprijin in vederea functionarii in deplina legalitate a unitatilor din turism. In acest sens Asociatia asigura asistenta de specialitate si informatii privind legislatia in domeniu.
 12. Elaborarea unor strategii pe termen lung, mediu si scurt, pentru realizarea de programe turistice de zona.
 13. Atragerea de fonduri banesti prin colecte publice, donatii, sponsorizari, contributii, subventii de la persoane de drept public si din participari la diverse programe cu finantari interne si externe.
 14. Promovarea de programe si proiecte care sa duca la infiintrea de noi IMM-uri specializate in activitati de turism.
 15. Afilierea Asociatiei la organizatii nationale si internationale de specialitate.
 16. Sustinerea turismului ecumenic la Manastirea Dobrovat – ctitorie a domnitorului Stefan cel Mare si Sfant.

PROPUNERI PROIECTE:

 • Infrastructura – Ecologizare
 • Punct informare turistica
 • Amenajare camping-uri
 • Marcare – Intretinere trasee turistice
 • Studierea zonei din punct de vedere a extinderii potentialului turistic (etnofolcloric).
 • Organizarea de tabere tematice
 • Infiintare Atelier Mestesugaresc